Betaling / tarieven

Bij Mondzorgkanaalweg kunt uw zelf bepalen hoe wil u uw factuur laten betalen, direct bij ons met contant of pinnen of via de factureringsmaatschappij FAMED. Als uw bij ons als patiënt inschrijft, accepteert u onze betalingsvoorwaarden.

Maximumtarieven

De bedragen bij de gedeclareerd codes mogen niet hoger zijn dan het maximumtarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bepaald. U kunt zelf de codes en officiële prijzen op de website van de NZA:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6185_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_21734_22/1/

Techniekkosten

Voor sommige behandelingen moet de tandarts een tandtechnicus inschakelen. Bijvoorbeeld voor het maken van een kroon, brug of prothese. De tandarts maakt zelf een afdruk van uw gebit en stuurt die naar het tandtechnisch laboratorium.
Als het werk klaar is, stuurt het tandtechnisch laboratorium een rekening naar de tandarts (techniekrekening). De tandarts berekent dit bedrag weer door aan u. Op de rekening ziet u dat terug als ‘techniekkosten’.
De lijst van de techniekkosten kunt u hier vinden