Als u klachten heeft

Heeft u een klacht? Neemt bewust contact met ons. We willen graag aan u luisteren en samen met u een oplossing vinden.
Lukt het niet of bent u nog steeds ontevreden? Alle onze tandartsen zijn aangesloten aan de KNMT of aan de ANT klachtenregeling zodat uw klacht objectief behandeld wordt. Vraag aan ons welke klachtregeling uw tandarts deel neemt.