Algemene tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is een verzamelterm voor alle systematische oplossingen van algemene problemen die in de mond kunnen voorkomen. Deze problemen brengen onze tandartsen in kaart door het uitvoeren van de bekende halfjaarlijkse periodieke controle. Op basis hiervan wordt bij u een actuele status bijgehouden. Richtlijn voor deze status is uw individuele mondzorgplan dat samen met u wordt vastgesteld bij uw intake.

ALGEMENE TANDHEELKUNDE; DE BASIS VOOR UW MONDZORG.
INTAKE
Dat elk mens uniek is, is voor iedereen bekend. Dit geldt ook voor tanden, kiezen en in het algemeen de conditie van uw mond. Veel zaken zijn hierop van invloed zoals het ‘pakket’ aan genen dat u meekrijgt bij uw geboorte. Daarna spelen tal van zaken die de conditie van uw mond kunnen en zullen beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eetgewoonten, de persoonlijke mondverzorging en de manier waarop uw gebit bij uw vorige tandarts is verzorgd.

Elke mond verdient eigen aandacht en een mondzorgplan voor de lange termijn. Dit stellen wij samen met u vast naar aanleiding van een uitgebreide intake. Hierin worden alle eerder genoemde aspecten meegenomen, uw wensen, uw budgettaire mogelijkheden en harde metingen van uw mond zoals een bacteriologische analyse en röntgenbeelden. Wij lossen uiteraard altijd eerst de acute zaken op, daarna maken wij samen met u een planning voor de lange termijn. Uw verwachtingen staan hierbij altijd centraal, dat voorkomt over het algemeen verassingen waardoor u weet waar u aan toe bent. Deze planning zal altijd de leidraad vormen van uw persoonlijke zorginhoud.

PERIODIEKE CONTROLE
In onze praktijk wordt uw gebit in principe twee keer per jaar gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en op de conditie van het tandvlees (parodontium). Een geringe hoeveelheid tandsteen wordt direct bij de controle verwijderd. Bij noodzaak tot uitgebreidere zorg, wordt u verwezen naar onze preventie-assistent. In geval van gemiddelde tot ernstige tandvleesontsteking (parodontitis), wordt u verwezen naar één van onze mondhygiënisten.

FOTO’S
Afhankelijk van de situatie worden er foto’s (bite-wings) gemaakt. De frequentie hiervan hangt af van de conditie van uw gebit. In het kader van specifieke problematiek en/of een uitgebreid behandelplan kan er een zogenaamd orthopantomogram worden gemaakt. Dit is een röntgenfoto waarop kaak en gebit geheel is afgebeeld.

CONSERVERENDE TANDHEELKUNDE
Het repareren van gaatjes wordt ook wel conserveren genoemd. Het tandbederf (cariës) wordt weggenomen en er wordt een vulling (restauratie) aangebracht. In onze praktijken wordt uitsluitend met wit vulmateriaal gewerkt. Omdat composiet een droog werkterrein vereist, wordt er onder een rubberen lapje (cofferdam of rubberdam) gewerkt.

Na vervaardiging van de restauratie in uw eigen tandkleur, kunt u meteen weer eten en drinken, daar de vulmaterialen meteen zijn uitgehard. Soms kan na behandeling een gevulde tand of kies nog wat gevoelig zijn, maar dat verdwijnt meestal binnen afzienbare tijd.

KROON- EN BRUGWERK
Kronen en bruggen vormen een duurzaam alternatief als er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Kronen en bruggen kunnen ook gebruikt worden ter verbetering van het uiterlijk, bijvoorbeeld als de tanden en kiezen in de mond verkleurd of slecht gevormd zijn.

EXTRACTIES EN PROTHETIEK
Ook het trekken van gebitselementen en het vervaardigen van partiële of volledige prostheses behoort tot de algemene tandheelkunde. Bij ons bent u op de juiste praktijk om uw prothese te laten maken en of repareren